Geografska obeležja Crne Gore na ekarta.me


Crnogorska geografija - Geografska obeležja Crne Gore.
Aerodrom - Tivat Airport - mesto odakle letjelice redovito uzleću i kamo sleću, s pistama, navigacionih pomagalima i većim postrojenjima za komercijalno rukovanje putnicima i teretom.
Bazen(i) - Jablan Bara - malen i relativno miran, duboki deo veće vodene površine kao što je potok ili luka ili maleno telo stajaće vode.
Bolnica - Bolnica Danilo Prvi - zgrada u kojoj se bolesni i ozleđeni, osobito oni prikovani za krevet, medicinski leče.
Brana - Mratinje Dam - prepreka sagrađena preko potoka da spreči da voda teče.
Brda - Ravno Brdo - zaobljena uzvišenja ogrnaičene visine koje se uzdižu iznad okolne zemlje s lokalnim reljefom manjim od 300 metara.
Brdo - Popova Glava - zaobljeno uzvišenje ograničene visine koje se diže iznad okolne zemlje s lokalnim reljefom manjim od 300 metara.
Bunar - Novak - valjkasta rupa, jama ili tunel izbušen u dubinu odakle voda, nafta ili plin mogu biti ispumpani ili dovedeni na površinu.
Crkva - Sveti Vašilije - građevina za javno bogosluženje.
Depresija (ukleknuće) - Koštica - nisko područje okruženo višim tlom koje obično karakteriše unutrašnja drenaža.
Dolina - Mokri Do - izdužena depresija kojom obično prolazi potok ili reka.
Doline - Lomni Dolovi - izdužena uleknuća kojima obično prolazi potok ili reka.
Drage (zatoni) - Uvala Žanjica - maleno obalno udubljenje, manje od zaliva.
Dvorac - Ponor Slivlje - velika utvrđena građevina ili kompleks građevina.
Džamija - Džamija Doganjska - zgrada za javno islamsko štovanje.
Elektrana - Elektrana Vir - postrojenje za proizvodnju električne energije.
Farma - Plunski Stanovi - deo zemlje s pratećim zgradama posvećenih poljoprivredi.
Gaz - Gaz Kuline - plitki deo potoka koji se može preći peške ili u kopnenom vozilu.
Glavni grad političke jedinice - Podgorica - Glavni grad političke jedinice.
Gornji tok bez pritoka - Jagančarska Rupe - izvor i vrh potoka, uključujući slivnik.
Granični ured - Karaula Bogićevica - mesto ili postaja na međunarodnoj postaji za regulisanje kretanja ljudi i robe.
Greben (hridina) - Krš - visoka, strma ili okomita kosina koja se uzdiže nad vodenom površinom ili niskim područjem.
Greben(i) - Vrančeva Sika - površinska opasnost za plovidbu sastavljena od čvrstog materijala.
Greben(i) - Veliki Hrid - dugo i usko uzvišenje sa strmim stranama, te sa više-manje kontinuiranim vrhom.
Grob - Softin Grob - mesto ukopa.
Grob(ovi) - Badojčin Grob - struktura za pokapanje tela.
Groblje - Macursko Groblje - mesto ili zemlja za ukop.
Hidroelektrana - Hidroelektrana Mratinje - zgrada u kojoj se struja proizvodi koristeći snagu vode.
Hotel - Hotel Lokve - zgrada koja nudi usluge smeštaja i obroka za javnost.
Hram(ovi) - Hram Hristovog Vaskrsenja - građevina posvećena za vjersko štovanje.
Humka - Čeren - nisko, zaobljeno i izolirano brdo.
Izdanak brda - Bjeluha - podređeni greben koji se proteže iz brda, planina ili drugog uzvišenja.
Izvor (vrelo) - Zarina Česma - mesto gde podzmena voda teče prirodno iz zemlje.
Jaruga - Kotlovi - maleni, uski i duboki kanal strmih strana, manji od kanjona.
Jezerce - Balješina Lokva - maleno telo stajaće vode.
Jezero - Hridsko Jezero - veliko telo stajaće vode na kopnu.
Kamenolom(i) - Sandpit - površinski rudnik gde se vade građevinski kamen, šljunak ili pesak, itd..
Kamp(ovi) - Katun Feratovića - mesto na kojem su postavljeni šatori, kolibe ili drugi zakloni za privremenu upotrebu.
Kanal - Porta Milena - najdublji deo potoka, zaliva, lagune ili tesnaca kojim protječe glavna struja.
Kanal - Slanski Kanal - veštački vodotok.
Kanalizirani potok - Miđanska Reka - potok koji je redovito čišćen, ograđen, nasipan te izravnat.
Kanjon - Džabasanska Gradina - duboka i uska dolina sa strmim stranama koja se urezuje u visoravan ili planinsko područje.
Klanac - Turjak - prekid u planinskom masivu ili druge visoke prepreke koji se koristi za prevoz s jedne strane na drugu [vidi pod rupa].
Klisura - Klisura - niski i uski deo rečne doline sa strmim stranama.
Koledž - University of Montenegro - područje i zgrade institucije visokog učenja.
Koliba - Murgaš - mala primitivna kuća.
Kolibe - Lagja Rugova - male primitivne kuće.
Kosina (obronak - nagib) - Strmenjača - površina s relativno ujednačenim uglom kosine.
Kosina nasipa - Bišenice - dugačak niz stena ili strmih padina koje razdvajaju ravne površine iznad i ispod.
Kršno područje - Mustafin Krš - karakterističan pejzaž razvijen na rastvorljivoj steni kao što je krečnjak koji se odlikuje prisustvom vrtače, pećine, podzemnih reka i podzemnim odvodnjavanjem.
Livada - Velja Rudina - malo, slabo navodnjavano područje kojim dominira travnata vegetacija.
Ljevaonica - Željezara Boris Kidrič - zgrada ili tvornica gdje se odvija proces odljevanja metala.
Lokalitet - Džakovica - manje područje ili mesto neodređenog ili mešanog karaktera i neodređenih granica.
Luka (luke) - Luka Ulcinj - prirodna luka ili područje duboke vode zaštićeno susjednom zemljom da tvori sigurno sidrište za brodove.
Luka (luke) - Bar Port - mesto koje ima terminal i objekte za prenos i istovar tereta ili putnika koji se prenose po vodi, obično smešteno u luci.
Meteorološka stanica - Podgorica / Golubovci - postaja na kojoj se promatraju i snimaju vremenski uveti.
Močvarno tlo (tla) - Blato - močvara u kojoj dominira travnata vegetacija.
Močvarno tlo (tla) - Režavac
Molo, pristanište - Teodo Pier (historical) - struktura izgrađena na plovnoj vodenoj površini na stupovima koja služi kao privezište za brodove i za rekreaciju.
Morska vrata - Verige - relativno uzak plovni put, obično uži i kraći od morskog prolaza, koji spaja dve veće površine vode.
Most - Ržanički Most - struktura sagrađena preko neke prepreke kao što je potok, cesta, itd., kako bi na njoj izgradila cesta, železnička pruga ili za kretanje pešaka.
Napušteno naseljeno mjesto - Sutorman
Naseljena lokacija - Savin Bor - područje slično lokalitetu ali s malim brojem nastambi ili drugih građevina.
Naseljeno mesto - Vuča - grad, selo ili druga aglomeracija građevina u kojima ljudi žive i rade.
Nezavisni politički entitet - Montenegro
Nizina - Velimsko Polje - veće područje koje je otprilike na istoj razini s lagano talasastim kopnom koje nema nikakve površinske nepravilnosti i obično se nalazi uz neko više područje.
Odmaralište - Miločer - specijalizovana ustanova za odmor, zdravstvene i sportske aktivnosti.
Oštrina - Rt Žukovac - komad zemlje koji se sužava prema vrhu i proteže se na vodenu površinu, manje istaknut od rta.
Ostrvo - Ada - komad zemlje, manji od kontinenta, okružen vodom velike dubine.
Palača - Dvor Kralja Nikole - velika kuća na imanju, često u kraljevskim ili predsjedničkim rezidencijama.
Park - Nacionalni Park Durmitor - područje, često pod šumom, koje se održava kao mesto lepote, ili za rekreaciju.
Patrolni ured - Karaula Kamenički Most - mesto odakle se šalju patrole.
Pilana - Drvni Kombinat Javorak - tvornica u kojoj se debla ili trupci pilaju u određene oblike i veličine.
Pješčani sprud(ovi) - Plićina Tunjaj - površinska opasnost za plovidbu sastavljena od nečvrstog materijala.
Planina - Zelenkov Kamen - uzvisina koja se uzdiže visoko iznad okolnog područja s malom površinom područja na vrhu, sa strmim padinama i s lokalnim reljefom od 300 metara i više.
Planine - Bogićevica - planinski masiv ili grupa planina ili visokih grebena.
Plato - Vjeternik - uzvišena ravnica sa strmim padinama s jedne ili više strana, kroz koju često prolaze potoci ili reke.
Plaža - Boka beach (Bijela vila) - obalna zona od velikog nekomponentnog materijala koji se proteže od plitke vode do najviših tačaka olujnih talasa.
Plitki bazeni za isparavanje morske vode - Ulcinjska Solana - slana jezerca korištena u proizvodnji soli isparavanjem na suncu.
Područje - Šaranci - deo zemlje bez homogenih karakteristika ili granica.
Podzemni tunel - Tunel Ostrovića - podzemni prolaz za prevoz.
Poluotok - Aćas - produženi deo kopna koji se proteže na vodenu površinu i okružen vodom.
Ponikva (vrtača) - Musina Jama - malo udubljenje u obliku kratera u kršu.
Poslovni centar - mhe Babino polje - mesto na kojem je smešten veliki broj poslovnih ureda.
Potok - Paučinska Reka - telo tekućice koje teče na nižoj razini kroz kanalu na zemlji.
Povijesno naseljeno mjesto - Žabljak Crnojevića - naseljeno mesto koje više ne postoji.
Povremeni potok - Duboki Potok
Povremeno jezerce - Crno Oko
Predbrežje - Goli Vrh - visoka strma obala ili istaknuto brdo koje se nadvija ili se proteže u nizinu.
Presek naseljenog mesta - Bjeliši
Presjek jezera - Hotsko Jezero
Presjek potoka - Tješen
Prvi red administrativne podele - Budva - primarna administrativna podela zemlje, kao što su države u Sjedinjeim Američkim Državama.
Region - Sandžak - područje koje se odlikuje jednom ili više fizičkih i kulturnih osobina.
Rezervat - Tara Biosphere Reserve - dio javne zemlje rezerviran za buduću upotrebu ili ograničene upotrebe.
Rijeka ponornica - Ponor - površinska tečnost koja nestaje u podzemnom kanalu ili se suši u sušnom području.
Rt - Rt Volujica - dio kopna, istaknutiji od točke, koja se proteže u more te predstavlja značajnu promenu u obalnom smjeru.
Rudarski kamp - Poprat - kamp kojeg koriste rudari.
Rudnik (rudnici) - Paklarica - mesto gde se mineralne rude vade iz zemlje tako što se kopaju površinske rupe i podzemni prolazi.
Ruševina (ruševine) - Haj Nehaj - uništena ili propadnuta struktura koja više nije u funkciji.
Samostan - Pivski Manastir - zgrada ili područje gde zajednica monarha živi u osami.
Sedište drugog reda administrativne podele - Tuzi
Sedište prvog reda administrativne podele - Rožaje - sedište prvog reda administrativne podele (PPLC ima prednost nad PPLA).
Sedlo - Krstac - široki, otvoreni prolaz koji prelazi preko grebena ili između brda ili planina.
Sidrište - Barsko Sidrište - oblast u kojoj se plovila mogu usidriti.
špilja (špilje) - Leđina Pećina - podzemni prolaz ili šupljina na jednoj strani stene.
Spomenik - Spomenik Njegošu - komemorativna struktura ili kip.
Spremište za vodu - Dragota - ograđeni bazen ili spremište vode na, ispod ili iznad razine tla.
Stena - Sveta Neđelja - upadljiva, izolovana kamenita masa.
Stene - Biočke Grede - upadljive, izolovane kamenite mase.
Suhi bunar - Brestica
Suhi dok - Škver - dok koji služi kao potpora plovilima te služi kao sredstvo za uklanjanje vode kako bi se dno plovila moglo izložiti.
Teren pod šikarom - Mujev Lom - područje niskih stabala, grmlja i niskog raslinja loše razvijeno zbog ograničenja u okolišu.
Tor za stoku - Voluji Do - tor ili ograđeno tlo za ograničavanje i hvatanje životinja.
Toranj - Berislavci Radio Mast ( Podgorica transmitter) - visoka upadljiva struktura, obično mnogo viša od svog promera.
Trg - Trg Nikole Kovačevića - široki, otvoreni javni prostor blizu centra grada.
Tvornica - Fabrica Obod - jedna ili više zgrada gde se dobra proizvode, obrađuju ili izrađuju.
Tvornica (tvornice) - Lumber Mill - zgrada u kojoj su smeštene mašine za transformaciju, obikovanje, završnu obradu, drobljenje ili vađenje proizvoda.
Uništeno naseljno mjesto - Velji Pištet
Ušće potoka - Jaz - mesto gde se potok uliva u lagunu, jezero ili more.
Uvalica - Boka Kotorska - uski plovni put koji se proteže na zemlju ili spaja uvalu ili lagunu s većom vodenom površinom.
Uzletište - Dolac Airport - mesto na zemlji odakle helikopteri uzleću i kamo sleću.
Visoravan - Miljevac - veliko unutrašnje područje visokog kopna s niskim do umjerenim površinskim reljefom.
Vodenica - Lučića Mlin - mlin kojeg pokreće tekuća voda.
Vrh - Maja Dramadol - šiljasto uzvišenje na samom vrhu planine, grebena ili drugog hipsografskog obeležja.
Vrhovi - Ðurđevi Vrhovi - šiljasta uzvišenja na samom vrhu planine, grebena ili drugih hipsografskih obilježja.
Zaliv - Zlatna Luka - primorsko udubljenje između dva rta ili izbočine, veće od uvale, ali manje od zaliva.
Zatvor - Kazneno-Popravni Dom Spuž - ustanova u kojoj je zatvorenicima ograničeno kretanje.
železnička stanica - Donja Plavnica - mesto kojem nedostaju neki objekti gde se voz zaustavlja kako bi ukrcao ili iskrcao putnike i teret.
železnički kolodvor - Rijecani Železnicka Stanica - objekat koji se sastoji od ureda za prodaju karata, perone, itd., za iskrcavanja i ukrcavanje putnika i železničkih tereta.
železnički tunel - Tunel Kos - tunel kojim prolazi železnička pruga.
Zgrada (zgrade) - Turjak - struktura sagrađena za stalnu upotrebu, kao što je to kuća, tvornica, itd..
Crnogorska geografija - Geografska obeležja Crne Gore.